Společnost Collado spol. s r.o. vznikla na základě úzké spolupráce s významným českým vědcem doc. MUDr. Milanem Krajíčkem, DrSc., který je vedle rozsáhlé publikační činnosti autorem 49 patentů (ČR, Evropa, USA, Japonsko) a zakladatelem československé cévní protetiky. 

 

Collado spol. s r.o. je výrobcem a dodavatelem kolagenu určeného pro další aplikaci a zpracování v potravinářském, farmaceutickém, zdravotnickém a kosmetickém průmyslu. Od roku 2016 společnost vyvinula své vlastní technologické postupy pro výrobu kolagenu typu I.  z pěti různých zdrojů - BOVINNÍ - RYBÍ - DRŮBEŽÍ  - KOŇSKÝ - VEPŘOVÝ ve třech formách - NATIVNÍ - HYDROLYZOVANÝKolagen vyrábíme ve formě koncentrované kolagenní hmoty, kolagenního gelu a lyofilizovaného kolagenu ve formě prášku. Vyráběné produkty jsou testovány na cytotoxicitu, biokompatibilitu a senzibilizaci. Kolagen je tak připravený pro další aplikaci v potravinářském, farmaceutickém, zdravotnickém a kosmetickém průmyslu. Výroba probíhá v režimu SVHP a je řízena v souladu s požadavky normy ISO 9001, ISO 13485 a ISO 22716 .

Našimi partnery jsou společnost Holzbecher, spol. s r.o. barevna a bělidlo Zlíč, Farmaceutická fakulta VFU Brno a CEITEC VUT Brno, se kterými spolupracujeme na výzkumu a vývoji inovativních biomateriálů pro zdravotnictví. V úzké spolupráci s garantem doc. PharmDr. Rutou Masteikovou, CSc. a Farmaceutickou fakultou VFU Brno vyvíjíme od roku 2016 vlastní produktovou řadu kosmetických přípravků, kterou připravujeme v průběhu letošního roku uvést na trh. 

Pro svou činnost získala společnost COLLADO spol. s  r.o. podporu a dotaci EU a Ministerstva pro místní rozvoj. Více ...