Projekty výzkumu a vývoje

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

VFN odebírala od společnosti COLLADO s.r.o. bovinní kolagen pro účely grantového projektu NT13302-4/2012-2015 „Optimalizace fyzikálních charakteristik cévních náhrad pro nízké průtoky“který byl pod vedením doc. MUDr. Milana Krajíčka, DrSc. úspěšně ukončen a doporučen ke schválení etické komisi VFN a poté ke klinickým zkouškám. 

Druhá spolupráce probíhala na projektu AZV MZ ČR „Využití neantigenního rybího kolagenu při konstrukci implantátů a jako nosiče léků“ pod číslem 15-27941A, kde společnost COLLADO s.r.o. dodávala rybí kolagen a  předala know how výroby protézy ověřené u protézy Cybergraft. Projekt byl vypsán na krátkou dobu, ale protože nešlo obsáhnout všechny potřebné činnosti k ověření výroby, hlavním řešitelem doc. MUDr. Tomášem Grusem je plánován navazující projekt. 

 

 

Projekt TAČR v programu EPSILON – ukončení projektu Nová bioaktivní hemostatika na bázi kolagenu a celulózy

V prosinci 2022 byl dokončen čtyřletý výzkumný projekt TH04020540  „Nová bioaktivní hemostatika a krytí ran na bázi kolagenu a celulózy“ podporovaného Technologickou agenturou ČR v rámci programu EPSILON 4. Výstupy projektu jsou následující výsledky:   hemostatická krytí pro použití v chirurgii, krytí ran pro hojení chronických ran (pěnové materiály z koňského kolagenu a vláknité karboxymethylcelulózy) a aktivní krytí s biologicky aktivními látkami (růstový faktor FGF2-STAB®  a antimikrobiální peptidy). Projekt byl řešen ve spolupráci s prestižními českými výzkumnými pracovišti: Vysokým učením technickým v Brně (CEITEC), Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v.v.i., Farmaceutickou fakultou Masarykovy univerzity Brno a společnostmi Holzbecher spol. s.r.o a Enantis s.r.o.

Výzkum a komercionalizace stabilních proteinů (růstových faktorů) a jejich formulací je programem společnosti Enantis s.r.o. Zakázková výroba a komercionalizace krytí ran na bázi kolagenu a celulózy je programem společnosti Collado s.r.o. Vysokém učení technické v Brně (CEITEC) je orientováno na výzkum pokročilých biomateriálů pro ošetřování ran a regenerační medicínu. Potřebné kontakty v případě zájmu o využití výsledků projektu nebo další výzkumnou spolupráci lze poskytnout na info@collado.cz