Projekty výzkumu a vývoje

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

VFN odebírala od společnosti COLLADO s.r.o. bovinní kolagen pro účely grantového projektu NT13302-4/2012-2015 „Optimalizace fyzikálních charakteristik cévních náhrad pro nízké průtoky“který byl pod vedením doc. MUDr. Milana Krajíčka, DrSc. úspěšně ukončen a doporučen ke schválení etické komisi VFN a poté ke klinickým zkouškám. 

Druhá spolupráce probíhala na projektu AZV MZ ČR „Využití neantigenního rybího kolagenu při konstrukci implantátů a jako nosiče léků“ pod číslem 15-27941A, kde společnost COLLADO s.r.o. dodávala rybí kolagen a  předala know how výroby protézy ověřené u protézy Cybergraft. Projekt byl vypsán na krátkou dobu, ale protože nešlo obsáhnout všechny potřebné činnosti k ověření výroby, hlavním řešitelem doc. MUDr. Tomášem Grusem je plánován navazující projekt. 

 

 

Projekt TAČR v programu EPSILON

Na základě dvouleté spolupráce firem Holzbecher, spol. s r.o. barevna a bělidlo Zlíč, COLLADO s.r.o., Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a středoevropského technologckého institutu CEITEC na kombinování vstupních materiálů kolagenu a celulózy se přihlásili spolu s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství a společností Enantis s.r.o. do čtvrté soutěže TAČR Epsilon. Projekt „Nová bioaktivní hemostatika na bázi kolagenu a celulózy“ pod číslem TH04020540 byl předsednictvem TAČR vybrán k podpoře.