Firmě COLLADO s.r.o byla schválena dotace Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj, která bude využita na nákup technického a technologického zařízení pro zvýšení výrobních kapacit podniku. Hlavní činností podniku je výroba kolagenu a želatiny z druhotných surovin. Rozšíření podniku a zvýšení kapacity umožní vybudování sociálního podniku, jehož zaměstnanci budou primárně ze skupin osob pracovně znevýhodněných, z důvodu věku nad 50let, snížené zdravotní schopnosti anebo dlouhodobě nezaměstnaní.


V roce 2019 byl Colladu schválen projekt Produktová a procesní inovace kolagenních biomateriálů pro zdravotnictví v programu APPIK Inovace u Ministerstva průmyslu a obchodu.