Firmě COLLADO s.r.o byla v roce 2019 schválena dotace Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj, která byla využita na nákup technického a technologického zařízení pro zvýšení výrobních kapacit podniku. Hlavní činností podniku je výroba kolagenu a želatiny z různých druhů vstupních surovin. Rozšíření podniku a zvýšení kapacity umožnilo „Vybudování sociálního podniku Collado“, jehož zaměstnanci jsou již pátým rokem ze skupin osob pracovně znevýhodněných, z důvodu snížené zdravotní schopnosti.  

Na podzim roku 2023 jsme ukončili projekt „Produktová a procesní inovace kolagenních biomateriálů pro zdravotnictví v programu OPPIK Inovace u Ministerstva průmyslu a obchodu“, pro Collado schválený v roce 2019. Výstupem projektu je procesní inovace – byly vybudovány, technologicky vybaveny, zkolaudovány a zvalidovány čisté prostory pro výrobu lyofilizovaných hemostatik z kolagenu k použití na klinikách a operačních sálech při stavění krvácení a k podpoře hojení ran.  Splněna byla také produktová inovace, po úspěšném ukončení preklinických zkoušek nám USKVBL zařadil do seznamu VTP tři naše hemostaty/hemostatická krytí, které jsme uvedli na trh. Jedná se o CollHEM P z vepřového kolagenu, ColHEM E z koňského kolagenu a vysoce inovativní FutureCOLL s přídavkem końské plazmy, který urychluje hojení a pomáhá při léčbě komplikovaných ran.      


V roce 2019 byl Colladu schválen projekt Produktová a procesní inovace kolagenních biomateriálů pro zdravotnictví v programu APPIK Inovace u Ministerstva průmyslu a obchodu.