Kolagen

Kolagen je nejvíce se vyskytující protein u všech obratlovců, je nejdůležitější bílkovinou pojivových tkání. Tvoří 25 – 30 % všech proteinů v těle savců, 70 % kůže a dokonce 10 % naší celkové hmotnosti. Molekuly kolagenu jsou rozděleny do 21 různých typů, které se liší sekvencí, molekulární hmotností, strukturou i funkcí. Nejčastěji se vyskytuje kolagen typu I a II., a to v kůži, kostech, rohovce, vazivu, šlachách a chrupavkách. Kolagen není toxický, vykazuje velmi slabou antigenicitu (schopnost vyvolat imunologické reakce organismu) a vysokou biodegradabilitu, jelikož degraduje na tělu vlastní peptidy a aminokyseliny. Unikátní je zejména svou schopností tvořit velmi pevná, stabilní nerozpustná vlákna se strukturou pravotočivé šroubovice složené ze tří téměř identických, polypeptidových α-řetězců s opakující se aminokyselinovou kompozicí (Gly-X-Y)n. Molekuly jsou extrémně bohaté na glycin (26 až 28 %) a prolin (nad 15 %). Je velmi tvárný, lze ovlivňovat jeho vstřebatelnost a většina jeho fyzikálních, fyzikálně-chemických a mechanických vlastností se dá upravit tak, aby plně vyhovovaly požadovaným účelům. Použití kolagenu má svůj původ ve fyziologické blízkosti či identitě aplikovaného kolagenu s tělesným kolagenem příjemce, resorbovatelnosti a schopnosti zadržovat vodu.

Proč se kolagen používá v potravinářství, v kosmetice, ve zdravotnictví, farmacii, v laboratořích a při výzkumu? Kolagen v POTRAVINÁŘSTVÍ, který obsahují potravinové doplňky v lyofilizované či práškové formě slouží jako výživa kloubů, vaziv a napomáhá zvyšování pevnosti chrupavek. Kolagen v KOSMETICKÉM PRŮMYSLU přidávaný do kosmetických přípravků velice účinně pomáhá hydratovat pokožku, zpomalit přirozenou tvorbu vrásek a předcházet tak stárnutí. Kolagen má významné postavení v LÉKAŘSTVÍ a BIOMEDICÍNSKÝCH APLIKACÍCHkteré je způsobeno jeho vláknitou strukturou, vysokou pevností v tahu, kontrolovatelnému síťování a možností jeho rozkladu pomocí enzymů lidského těla. Nejčastěji se využívá jako ochranný štít a nosič stimulujících látek, které se dostávají lokálně do rány a postupně se uvolňují během hojení. Rovněž se využívá ve farmacii jako nosič léčiv, které potřebují postupné uvolňování např. oftalmologie, léčba popálenin a nádorů, hormonální léčba. Jako buněčný nosič se v poslední době kolagen využívá pro tkáňové inženýrství.